BOTONSTEKING (PARODONTITIS)

BOTONTSTEKING (PARODONTITIS)

Parodontitis is een vergevorderd stadium van tandvleesontsteking/gingivitis. Ongeveer 50% van de mensen met gingivitis ontwikkelt parodontitis.

HOE ONTSTAAT PARODONTITIS

Wanneer het tandsteen zich op en onder de tandvleesrand hecht, raakt het tandvlees ontstoken. Het kaakbot trekt zich terug, wat verlies van tanden en kiezen tot gevolg kan hebben. Waarom bepaalde mensen parodontitis krijgen en anderen niet, is nog niet volledig duidelijk. Het heeft te maken met erfelijke aanleg, roken, stress, voeding en de algemene gezondheid. Met name voor roken is aangetoond dat dit de vatbaarheid en het succes van de behandeling sterk beïnvloedt.

UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT PARODONTITIS:

  • samengaat met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten
  • een verhoogd risico vormt voor mensen met een ziekte als diabetes of aandoeningen van de luchtwegen (COPD)
  • de kans op zwangerschapscomplicaties verhoogt
  • de kans op infecties en ontstekingen elders in het lichaam verhoogt

BEHANDELING PARODONTITIS

Als blijkt dat er een meer gevorderde ontsteking aanwezig is, zal uitgebreid tandvleesonderzoek noodzakelijk zijn. Tijdens dit onderzoek wordt de situatie van het tandvlees beoordeeld. Over het behandeltraject en de kosten daarvan vertelt de mondhygiëniste u tijdens het eerste bezoek meer. De kosten van dit eerste bezoek zijn € 176. U ontvangt van ons na dit onderzoek een begroting voor de vervolgbehandelingen.